Вплив української культури на релігійну організацію Свідків Єгови - Історія Свідків Єгови

Перейти до вмісту

Головне меню:

Вплив української культури на релігійну організацію Свідків Єгови

Статті > Наукові
Вплив української культури на релігійну організацію Свідків Єгови в Криму та Україні

УДК 261.7
К.О. Бережко,
Ст. викладач Кримського факультету,
Феодосійського відділення СНУ ім. Даля

Вплив української культури на релігійну організацію Свідків Єгови Криму та Україні.
Ключові слова: релігія, толерантність, Свідки Єгови, радянська влада, конфесія, ЗМІ, українська культура, Крим, тоталітарний режим.
Автор публікації робить спробу проаналізувати вплив української культури на діяльність та богослужіння релігійної організації Свідків Єгови Криму та Україні. Зокрема, розглянуто історію конфесії, видавнича діяльність організації і її пристосування до потреб україномовних членів громади.
К.А. Бережко. Влияние украинской культуры на религиозную организацию Свидетелей Иеговы Крыма и в Украине.
Ключевые слова: религия, толерантность, Свидетели Иеговы, советская власть, конфесия, СМИ, украинская культура, Крым, тоталитарный режим.
Автор публикации делает попытку проанализировать влияние украинской культуры на деятельность и богослужение религиозной организации Свидетелей Иеговы Крыма и в Украине. В частности, рассмотрена история конфесии, издательская деятельность организации и ее приспособление к потребностям украиноязычных членов общины.
Berezhko Constantine. Influence of the Ukrainian culture on the religious organization of of Jehovah Witnesses of Crimea and in Ukraine.
Key words: religion, tolerance, Jehovah Witnesses, the Soviet authority, MASS-MEDIA, the Ukrainian culture, Crimea, a totalitarian mode.
Author of the publication does attempt to analyse influence of the Ukrainian culture on activity and divine service of the religious organization of Witnesses Jehovy of Crimea and in Ukraine. In particular, the history of religion, publishing of the organization and its adaptation to needs of the Ukrainian population is considered.

Як приклад впливу Української культури, української мови та національних традицій на різноманітні релігійні і національні групи, доцільно привести приклад діяльності інтернаціональних релігійних конфесій. Ці угруповання в більшості випадків керуються єдиним всесвітнім центром за визначеним зразком, вони не змінюють свої погляди під дією місцевих традицій і в більшості випадків не змінюються під дією національної культури. Однією з таких груп є релігійна організація Свідків Єгови.
Дана конфесія виникла в кінці ХІХ століття і з'явилась на теренах України на початку ХХ століття, а в Криму з середини ХХ століття. Їх історія в Україні почалася на початку ХХ століття з приїздом в Україну емігрантів з США та місіонерів з Румунії та Польщі. Під час радянської влади конфесія була заборонена як «антирадянська секта». При цьому віруючих звинувачували в тому, що, за словами самих віруючих, вони ніколи не робили, – антирадянській та антидержавній агітації. Щоб засвідчити це, часто на суді виступали фальшиві свідки. Як правило, це були сусіди або колеги, яких залякали або підкупи¬ли органи держбезпеки. Не рідко при цьому засуджували до розстрілу. А вже пізніше смертні вироки замінювали на 25-річне ув'язнення у виправно-трудових таборах. З незалежністю України конфесія почала активно зростати і за останніми даними в Україні діє майже 1500 громад в яких нараховується більше ніж 140 тис. віруючих [1, с. 34].
Віровчення та соціальні принципи адептів конфесії в деяких випадках разюче відрізняється від місцевих (національних) релігійних традицій. Свідки Єгови, наприклад, не відзначають жодного релігійного або політичного свята (крім Спомину смерті Ісуса Христа), не приймають участь в політиці та не йдуть на міжконфесійні зв’язки з традиційними релігіями нашої місцевості [2, с. 423]. Так в книзі В. Любащенко «Історія протестантизму в Україні» щодо віровчення та особливостей вірування даної конфесії зазначено: «догматика і культ свідків Єгови багато у чому нагадують ранньопротестантську раціоналістичну традицію. Так, вони заперечують Трійцю (і у монотеїзмі наближаються до іудаїзму)…Своє вчення ґрунтують тільки на Біблії …Вирізняються свідки Єгови особливою місіонерською наполегливістю. Знання Біблії та постійне свідчення про віру — головне завдання кожного члена громади. Очолює Товариство керівна корпорація у Брукліні (США). Її президентові підпорядковано 96 філіалів, що, у свою чергу, поділяються на крайові бюро» [3].
Однак не дивлячись на їх космополітизм, при ґрунтовному дослідженні періодичної літератури Свідків Єгови на протязі останніх 15 років приходимо до висновку, що українська тема не раз з’являлась у виданнях товариства. Ось деякі із статей присвячені Україні та подіям на її території: «Самый длинный троллейбусный маршрут в мире» (Пробудитесь, 2003р.) [4], «Помощь отправляется на Украину» (Сторожевая Башня, 1992) [5], «Более 40 лет под запретом в коммунистической стране» (Сторожевая Башня, 1999) [6], «Ядерная угроза дело прошлого?» (Сторожевая Башня, 1994) [7], «Киевский репортер хвалит Свидетелей» (Пробудитесь, 1994) [8], «Вера, не сломленная тоталитарным режимом» (Пробудитесь, 2000) [9], «Оказание помощи говорит о христианской любви» (Сторожевая Башня, 1993) [10] тощо. В цих статтях розповідалося як про умови богослужіння в Україні, так і про визначні пам’ятки, події з української історії. Наприклад, в статті «Вера, не сломленная тоталитарным режимом» розповідається про приклади релігійних репресій в Україні, а в статті «Самый длинный троллейбусный маршрут в мире» детально розповідалось про визначні туристичні місця Криму, зокрема про Никитський ботанічний сад, Медвідь-гору та Симферопольський тролейбусний маршрут. Ця інформація була опублікована в журналі «Пробудись», який видається на 81 мові тиражем 35 754 000 екземплярів в 230 країнах світу [4]. Зазначимо, що для організації, яка має такий тираж постійно діючого релігійного журналу, увага до української історії є визначальною для їх діяльності. Усе це дає нам підставу вважати, що як для окремих адептів організації, так і для керівництва, Україна займає одне з чильних місць у їх діяльності.
Також відзначимо, що дана релігійна організація має широкий запас україномовної продукції. Серед україномовної публікацій є широкий асортимент відео, аудіо та СD продукції. Так українською мовою видаються та розповсюджуються більше двох десятків книг, близько 30 брошур, більше ніж 15 буклетів та приблизно десяток іншої відео, аудіо та СD продукції. Деякі із книг та брошур на терені СНД існують лише в україномовній редакції. А постійнодіючий щомісячний журнал «Вартова Башта» виходив українською мовою ще з 1920-х років [11]. Це набагато раніше від російськомовного варіанту. Взагалі, релігійна організація Свідків Єгови, як показує дослідження публікацій раннього періоду, ще з 1940-х років регулярно спостерігає та сповіщає світ про події в Україні. Наприклад журнал «Вартова Башта» один з перших повідомив світовій громадськості про страшні випадки фашистської жорстокості на території України.
Проте, враховуючи вищевказане, слід зазначити і деякі внутрішньо конфесійні тенденції, що, нажаль, присутні в організації богослужіння конфесії на території АР Крим. Так, на території республіки не має жодного україномовного збору. Масові богослужіння громади, конгреси, також проходять лише російською мовою. Це, скоріше всього, пов’язано з домінуючою серед населення регіону російськомовною групою. Так, значна кількість шкіл Криму і до цього часу залишились російськомовними. Однак як позитив, слід зазначити, що в громаді час від часу можна почути україномовних доповідачів. Також завдяки приїжджим з західних та центральних областей України та молодих членів конфесій збільшилась і кількість україномовних Свідків Єгови. Як наслідок, можна розраховувати, що в недалекому майбутньому і в Криму з'являться українські збори, які вже давно діють на іншій території країни.
Цікавим для взаємовпливу українського суспільства і даної громади є ставлення самих віруючих до оточуючи їх людей. Дану тему можна розглянути через окремі повідомлення в українських ЗМІ щодо різних аспектів діяльності Свідків Єгови. Наприклад, в засобах масової інформації не раз говорилось про турботу цієї конфесії до інвалідів слуху, зору та опорно-рухового апарату. Наприклад в статті «У Березному відчинили двері перед інвалідним візком» П. Желінського в «Рівненській газеті» повідомлялось наступне:
«Понад 3 тисячі інвалідів різних груп і категорій проживає в Березнівському районі. Досі їх перебування осторонь від звичного способу життя згладжували матеріальною допомогою і частково стороннім доглядом за допомогою соціальних працівників. А з підключенням влади до всеукраїнської акції “Шляхом милосердя” в районі вирішено конкретну проблему — обладнано пологі підходи до соціальних установ і найбільших торговельних закладів Березного, що дає змогу людям з обмеженими можливостями піднятися в приміщення без сторонньої допомоги. Подібні зручності для інвалідів роблять і деякі релігійні громади, зокрема, заїзд для інвалідних візків зробили в молитовний будинок — Зал Царства — свідки Єгови» [12]. Також, релігійні богослужіння цієї конфесії в одному із зборів (церков) феодосійської громади регулярно перекладаються на мову жестів. В цьому зборі на мову жестів перекладаються навіть театралізовані сцени, а для участі в релігійних піснях керівники громади придбали спеціальну техніку. В Криму багато Свідків спеціально не один рік вивчали мову жестів, що допомогти глухонімим феодосійцям дізнатися біблійної правди. І навіть коли на зустрічі присутня лише одна глухоніма людина, серед Свідків завжди знайдеться перекладач.
Звичайно, не всі позитивно ставляться до діяльності даної релігійної групи. Не рідко в ЗМІ з’являються критичні повідомлення щодо місіонерської діяльності Свідків Єгови від різних політичних, громадських та релігійних угрупувань [13-15]. Однак автори статті не ставили собі за ціль розгляд ставлення різних політичних і релігійних сил до вищезгаданих угруповань. Головною метою статті є розгляд взаємовпливу української культури, зокрема української мови та національних традицій на діяльність Свідків Єгови.

Джерела та література:
1. Бережко К. Історія Свідків Єгови на Житомирщині. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. 182 с.: іл.
2. Історія релігії в Україні: у 10-ти т.// Редколегія: А. Колодний (голова) та ін. Пізній протестантизм в Україні. Т. 6 (п’ятидесятники, адвентисти, свідки Єгови) // За ред. П. Яроцького. – Київ-Дрогобич: Коло, 2007. – с. 632.
3. Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні. Курс лекцій. 1995 // История Евангельского движения в Евразии. Электронная Христианская Библиотека. 2001
4. Самый длинный троллейбусный маршрут в мире // Пробудись 2003р., 22 березня, с. 22-24
5. Помощь отправляется на Украину // Сторожевая Башня, 1992. 15 марта, с. 31
6. Более 40 лет под запретом в коммунистической стране // Сторожевая Башня, 1999. 1 марта, с. 24-26
7. Ядерная угроза дело прошлого? // Сторожевая Башня, 1994. 1августа, с. 3
8. Киевский репортер хвалит Свидетелей // Пробудитесь, 1994. 8 марта, с. 32
9. Вера, не сломленная тоталитарным режимом // Пробудитесь, 2000. 22 сентября, с. 19
10. Оказание помощи говорит о христианской любви // Сторожевая Башня, 1993. 1февраля, с. 22
11. Звіт з праці за 1926 рік // Вартова Башта, 1927. 1 січня
12. Желінський П. «У Березному відчинили двері перед інвалідним візком» // «Рівненська газета». Режим доступу: http://www.gazeta.rv.ua/28.01.08
13. Симоненко П. Держава, релігія, народ і комуністи // Голос України, 2004. 9 квітня
14. Тригуб І., Петренко Г. Що таке Армагеддон і хто його чекає // Радянський прапор, 1987. 6 січня
15. Дж. Анкерберг, Дж. Уэлтон Факты о Свидетелях Иеговы. – Германия: Мессия Вестник Мира, 2000. – 73 с.


Опубліковано: Бережко К.О. Вплив української культури на релігійну організацію Свідків Єгови в Криму та Україні / Костянтин Олександрович Бережко // Культура народов Причерноморья, 2008. - №145. – С. 50-52 (фахове видання)
 
 
Поиск
Назад до вмісту | Назад до головного меню